Spośród wszystkich znanych testów opóźnionej alergii pokarmowej (nietolerancji pokarmowej), stosowanych na świecie, Kod Metaboliczny jest wyjątkowy, ponieważ:

  • złożony jest z ponad 200 produktów spożywczych i dodatków chemicznych – większość testów bada około 60 produktów
  • jest najbardziej precyzyjny, ujawnia ukryty i szkodliwy wpływ produktów spożywczych
  • jest testem morfologicznym, a nie ilościowym, bada cały układ białokriwnkowy, a nie tylko przeciwciała klasy IgG czy IgE
  • jest bardzo czuły – wykrywa wszelkie reakcje, jakie wywołuje dany produkt spożywczy
  • ocenia siłę reakcji na dane alergeny, a nie tylko czy reakcja występuje
  • pozwala na dopasowanie składników pożywienia, które są najbardziej odpowiednie dla danej osoby – tym samym eliminując przewlekły stan zapalny (przyczynę chorób przewlekłych)
  • skuteczność testu została potwierdzona w centrach medycznych w Stanach Zjednoczonych, w Europie i Azji.