Nietolerancja pokarmowa to nieprawidłowa reakcja na spożywany pokarm i składniki w nim zawarte. Stanowi prawdziwe wyzwanie dla współczesnej medycyny ze względu na złożony mechanizm i stale rozwijające się metody diagnostyczne.   Nieprawidłowe reakcje na pokarm   Nietolerancja pokarmowa to jeden z rodzajów tzw. nieprawidłowych reakcji na pokarmy. Wyróżnia się trzy główne typy nieprawidłowych reakcji na jedzenie: zatrucia, intoksykacje...