Spośród wszystkich znanych testów opóźnionej alergii pokarmowej (nietolerancji pokarmowej), stosowanych na świecie, Kod Metaboliczny jest wyjątkowy, ponieważ: złożony jest z ponad 200 produktów spożywczych i dodatków chemicznych – większość testów bada około 60 produktów jest najbardziej precyzyjny, ujawnia ukryty i szkodliwy wpływ produktów spożywczych jest testem morfologicznym, a nie ilościowym, bada cały układ białokriwnkowy, a nie tylko...