Przed rozpoczęciem dyskusji o alergii, omówmy kilka elementarnych pojęć dotyczących odpowiedzi immunologicznej.

Podstawowymi komórkami systemu immunologicznego są limfocyty, komórki plazmatyczne i makrofagi, współdziałające w tkance limfatycznej. Limfocyty dzielą się na komórki B i komórki T. Podstawową rolą komórek B jest zapewnienie odpowiedzi immunologicznej humoralnej. Pod wpływem ekspozycji na antygen, komórki B proliferują i przekształcają w komórki plazmatyczne syntetyzujące przeciwciała, które następnie produkują specyficzne dla antygenów immunoglobuliny różnych izotypów nazywane IgM, IgE, IgD, IgA. Limfocyty T z drugiej strony, zapewniają odpowiedź immunologiczną typu komórkowego. Pomiędzy komponentami systemu immunologicznego zachodzi znacząca interakcja.

Makrofagi są uwalniane ze szpiku kostnego jako monocyty, które następnie przekształcają się w tkankach w makrofagi. Makrofagi służą do prezentacji antygenu limfocytom B i T, a także do usuwania kompleksów antygen-przeciwciało z obiegu. Wydajność tej funkcji jest kluczowa dla kontrolowania reakcji nadwrażliwości pokarmowej, co będzie omówione dalej.