Typ III reakcji obejmuje formowanie się i odkładanie kompleksów antygen/przeciwciało (Ag/Ab) i najczęściej związany jest z immunoglobulinami IgG. W przeciwieństwie do natychmiastowych IgE-zależnych reakcji histaminowych, reakcje typu III są opóźnione, ponieważ przebiegają ze stopniowym formowaniem się kompleksów immunologicznych. Z powodu opóźnionego występowania objawów o godziny lub nawet dni po ekspozycji, relacja między pokarmem i objawami jest trudna do uchwycenia. To są te reakcje, dla których testy alergii pokarmowych mierzące przeciwciała IgG mogą być najbardziej użyteczne klinicznie.

Reakcje IgG-zależne zazwyczaj wynikają z ekspozycji na nadmiar antygenów w dłuższym okresie czasu. W przypadku alergii pokarmowej zwiększone wchłanianie jelitowe powiązane z powtarzanym spożywaniem konkretnego pokarmu, powoduje, że nadmiar antygenu jest prezentowany do systemu immunologicznego. Formowanie nierozpuszczalnych kompleksów antygen/ przeciwciało skutkuje aktywacją dopełniacza, uwolnieniem enzymów proteolitycznych, mediatorów komórek tucznych i naczynioaktywnych peptydów oraz agregacją płytek. Chociaż dopełniacz stymuluje stan zapalny, jednocześnie przeciwdziała progresji od małych kompleksów do większych, co jest czynnikiem, który pomaga zmniejszać nasilenie objawów.

Aktywność makrofagów powoduje uwolnienie mediatorów zapalnych takich jak interleukina-1, czynnik martwicy nowotworu, reaktywne formy tlenu i tlenek azotu. Wystąpienie objawów jest przeważnie opóźnione o godziny albo dni, a objawy różnią się nie tylko ze względu na specyficzną naturę immunologicznego kompleksu ale także ze względu na tkankę, w której kompleksy są odkładane. Ból głowy, zapalenie naczyń lub nadciśnienie tętnicze może wynikać z odkładania się kompleksu w przestrzeni naczyniowej; astma, zapalenie pęcherzyków płucnych, nawracające infekcje mogą wynikać z odkładania się kompleksu w tkankach układu oddechowego; zmiany dermatologiczne z odkładania się kompleksu w skórze, a bóle stawów z odkładania się kompleksów w przestrzeni stawowej. Objawy takie jak nieżyt nosa i obrzęk gardła także mogą się pojawić, ponieważ dwa elementy w kaskadzie komplementu (C3 i C5) są zdolne wywołać uwolnienie histaminy. Każdy układ może być dotknięty i każdy objaw jest możliwy w zależności od podatności osobniczej. Reakcje mogą trwać wiele dni.